Sommerleiren 2021.

Submitted by
Grand Master P…
Publisert
9. februar 2021

Sommerleiren er for svært mange av våre medlemmer et av årets høydepunkt og vi kan forsikre alle om at planleggingen av leirene i 2021 er i full gang. Vi er optimistiske og har et stort håp om at det er mulig å gjennomføre leirene til sommeren. På grunn av fortsatt usikkerhet rundt Covid-19, ønsker vi å vente med å publisere invitasjonene til i begynnelsen av april, da situasjonen forhåpentligvis er mer oversiktlig og forutsigbar.