Invitasjon til sommerleiren 2015 er klar !

Submitted by
Grand Master P…
Publisert
2. desember 2014

Invitasjon til sommerleiren 2015 er klar.
Følg med her eller på hjemmesiden til din egen klubb for mer info.
Det blir også trykket brosyrer med info om begge leire barn/ungdom.