NTN informerer om sommerleirene 2020

Submitted by
Grand Master P…
Publisert
25. mars 2020

Det er ca. 3 måneder til de første sommerleirer skal arrangeres. De lokale arrangørene planlegger som normalt, men alle tar innover seg at situasjonen med koronaviruset kan vare lenge og kan føre til at sommerleirene må avlyses. Informasjon om dette vil komme god tid før sommerleirstart. På bakgrunn av den uavklarte situasjonen, ber vi om forståelse for at vi ikke kan oppgi eksakt dato for en avklaring på nåværende tidspunkt.  NTN følger utviklingen nøye og holder tett kontakt med de lokale arrangørene. De vil selvfølgelig følge alle påbud, råd og veiledning fra både nasjonale og lokale myndigheter.

Dersom sommerleirene blir avlyst vil vi understreke at alle påmeldte vil få innbetalte avgifter refundert.