Til alle påmeldte på sommerleiren i Langesund 2020.

Submitted by
Grand Master P…
Publisert
20. april 2020
Image

Vi må dessverre avlyse årets sommerleir i Langesund på grunn av situasjonen vi befinner oss i med koronaviruset og usikkerheten dette medfører i tiden fremover. Dette er svært beklagelig, men med tanke på å ha så mange barn og unge samlet, både i forhold til overnatting, bespisning, trening og sosiale aktiviteter, ser vi at det ikke er mulig å arrangere leiren på en forsvarlig måte.
Alle påmeldte vil få tilbakebetalt påmeldingsavgiften minus finansielle kostnader. Det må presiseres at disse ikke tilfaller oss som arrangør. Vi håper på forståelse for dette.